Dance of Spring by Aleksandra Buca


Fotografie powstały w ramach warsztatu stylizacji w Forma Szkoła Mody